نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز

 

نمایشگاه بین المللی خودرو و قطعات یدکی تبریز بیست و سومین دوره  سال 1398


تاریخ شروع: سه شنبه 98/06/05 (08/27/2019)

تاریخ پایان:  جمعه 98/06/08 (08/30/2019)

زمان بازدید: 16  الی 22

نوع نمایشگاه:  بین المللی