روغن کمپرسور سردخانه

روغن کمپرسور سردخانه

روغن وارداتی زیک (SK ZIC VG 68)ویژه کمپرسور سردخانه جایگزین مناسب از نظر کیفیت و قیمت برای روغن های کمرسور سانیسو، شل ( clavus g 68 shell)، گالف (skimo 68 gulf)

قابل استفاده در تمامی کمپرسور های برودتي سردخانه از جمله

 • کمپرسور سردخانه گراسو هلند
 • کمپرسور کرلوسکار هند
 • کمپرسور متالکس
 • کمپرسور سابرو
 • کمپرسور ماي کوم
 • کمپرسور يورک
 • کمپرسور استال
 • کمپرسور دي وي ام
 • کمپرسور کرير
 • کمپرسور کوپلند
 • کمپرسور ترين trane
 • کمپرسور کالتورن
 • کمپرسور تکامسه
  و .....

 

جهت مشاوره و سفارش با ما در تماس باشد
09148009619

آنالیز فنی روغن صنعتی SK ZIC کمپرسور سردخانه

 

مشخصات فنی Vega 68
0.8700 Density, g/cm3 (چگالی)
65.84 Kinematic Viscosity at 40°C, cSt ( گرانروی حرکتی)
9.075 Kinematic Viscosity at 100°C, cSt
114 Viscosity Index (شاخص گرانروی)
252 Flash Point, °C (نقطه اشتعال)
-27

Pour Point, °C (نقطه ریزش)