روغن ترمز تورنادو DOT 3 - DOT 4

روغن ترمز تورنادو DOT 3 - DOT 4کد محصول: 94


اين ماده كه به نام روغن ترمز مصطلح شده، تركيبي سنتزي (مصنوعي) است كه قسمت اعظم آن را تركيبات پلي گلیکول اتري تشكيل مي¬دهد. مواد افزودني مختلفي نيز به‌منظور بالا بردن خواص و كاركرد مايع ترمز به آن اضافه مي¬شود.